Twój Horoskop Na Jutro

Podstawy dywizji

Podstawy dywizji

Co to jest podział?

Podział polega na podzieleniu liczby na równą liczbę części.

Przykład:

20 podzielone przez 4 =?

Jeśli weźmiesz 20 rzeczy i podzielisz je na cztery równe grupy, w każdej grupie będzie 5 rzeczy. Odpowiedź brzmi: 5.

20 podzielone przez 4 = 5.

Znaki dla dywizji

Istnieje wiele znaków, których ludzie mogą używać do wskazania podziału. Najpopularniejszym jest ÷, ale używany jest również lewy ukośnik /. Czasami ludzie piszą jeden numer na drugim, oddzielając je linią. Nazywa się to również ułamkiem.

Przykładowe znaki dla „a podzielone przez b”:

a ÷ b
a / b
do
b

Dywidenda, dzielnik i iloraz

Każda część równania dzielenia ma nazwę. Trzy główne nazwy to dywidenda, dzielnik i iloraz.
  • Dywidenda - dywidenda to liczba, którą dzielisz
  • Dzielnik - dzielnik to liczba, przez którą dzielisz
  • Iloraz - odpowiedzią jest iloraz
Dywidenda ÷ Dzielnik = Iloraz

Przykład:

W zadaniu 20 ÷ 4 = 5

Dywidenda = 20
Dzielnik = 4
Iloraz = 5

Przypadki specjalne

Podczas dzielenia należy wziąć pod uwagę trzy szczególne przypadki.

1) Dzielenie przez 1: Dzieląc coś przez 1, odpowiedzią jest oryginalna liczba. Innymi słowy, jeśli dzielnik wynosi 1, to iloraz jest równy dywidendzie.

Przykłady:

20 ÷ 1 = 20
14,7 ÷ 1 = 14,7

2) Dzielenie przez 0: Nie można podzielić liczby przez 0. Odpowiedź na to pytanie jest nieokreślona.

3) Dywidenda równa się Dzielnik: Jeśli dywidenda i dzielnik mają tę samą liczbę (a nie 0), wówczas odpowiedź zawsze wynosi 1.

Przykłady:

20 ÷ 20 = 1
14,7 ÷ 14,7 = 1

Reszta

Jeśli odpowiedź na problem z dzieleniem nie jest liczbą całkowitą, „resztki” nazywane są resztą.

Na przykład, gdybyś spróbował podzielić 20 przez 3, odkryłbyś, że 3 nie dzieli się równo na 20. Najbliższe liczby do 20, na które można podzielić przez 3, to 18 i 21. Wybierasz najbliższą liczbę dzieloną przez 3. jest mniejsza niż 20. To jest 18.

18 podzielone przez 3 = 6, ale nadal są resztki. 20 -18 = 2. Pozostały 2.

Resztę piszemy po „r” w odpowiedzi.

20 ÷ 3 = 6 r 2

Przykłady:

12 ÷ 5 = 2 r 2
23 ÷ 4 = 5 r 3
18 ÷ 7 = 2 r 4

Dzielenie jest przeciwieństwem mnożenia

Innym sposobem myślenia o dzieleniu jest przeciwieństwo mnożenia. Biorąc pierwszy przykład na tej stronie:

20 ÷ 4 = 5

Możesz zrobić odwrotnie, zastępując = znakiem x, a ÷ znakiem równości:

5 x 4 = 20

Przykłady:

12 ÷ 4 = 3
3 x 4 = 12

21 ÷ 3 = 7
7 x 3 = 21

Korzystanie z mnożenia to świetny sposób na sprawdzenie działania dzielenia i uzyskanie lepszych wyników z testów matematycznych!

Zaawansowane przedmioty matematyczne dla dzieci

Mnożenie
Wprowadzenie do mnożenia
Długie mnożenie
Porady i wskazówki dotyczące mnożenia

Podział
Wprowadzenie do Division
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Porady i wskazówki dotyczące dywizji

Ułamki
Wprowadzenie do ułamków
Równoważne ułamki
Upraszczanie i redukowanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie i dzielenie ułamków

Ułamki dziesiętne
Miejsca dziesiętne Wartość miejsca
Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych
Statystyka
Średnia, mediana, tryb i zakres
Wykresy graficzne

Algebra
Kolejność operacji
Potęgi
Wskaźniki
Stosunki, ułamki i procenty

Geometria
Wielokąty
Czworokąty
Trójkąty
Twierdzenie Pitagorasa
okrąg
Obwód
Powierzchnia

Różne
Podstawowe prawa matematyki
Liczby pierwsze
Cyfry rzymskie
Liczby binarne