Cesarze Chin

Cesarze Chin

Historia >> Starożytne Chiny

Chiny był rządzony przez cesarza przez ponad 2000 lat. Pierwszym cesarzem był Qin Shi Huang, który objął ten tytuł w 221 rpne po zjednoczeniu wszystkich Chin pod jednym rządem. Ostatnim cesarzem był Puyi z dynastii Qing, który został obalony w 1912 roku przez Republikę Chińską.

Jak wybrano cesarza?

Kiedy zmarł obecny cesarz, cesarzem został zwykle jego najstarszy syn. Jednak nie zawsze tak było. Czasami dochodziło do sporów o to, kto powinien zostać cesarzem, i zabijano rywali lub wybuchały wojny.

Tytuły

Chińskie słowo oznaczające „cesarza” to „Huangdi”. Było wiele tytułów, które ludzie zwykli odnosić do cesarza, w tym „Syn Niebios”, „Pan dziesięciu tysięcy lat” i „Święta Wysokość”.Wielu cesarzy miało również imię, które odnosiło się do ich panowania lub epoki. Na przykład cesarz Kangxi lub cesarz Hongwu.

Wielcy cesarze

Oto niektórzy z najbardziej znanych cesarzy Chin.


Cesarz Wu Han przez Unknown
[Domena publiczna]

Qin Shi Huang (221 pne do 210 pne) - Qin Shi Huang był pierwszym cesarzem Chin i założycielem dynastii Qin. Po raz pierwszy zjednoczył Chiny pod jedną regułą w 221 pne. Rozpoczął wiele reform gospodarczych i politycznych w całych Chinach. Zbudował także Wielki Mur Chiński i został pochowany wraz z Armią Terakotową.

Cesarz Gaozu z Han (202 pne do 195 pne) - Cesarz Gaozu rozpoczął życie jako wieśniak, ale pomógł poprowadzić bunt, który obalił dynastię Qin. Wyłonił się jako przywódca i ustanowił dynastię Han. Obniżył podatki od zwykłych ludzi i uczynił konfucjanizm integralną częścią chińskiego rządu.

Cesarz Wu Han (141 pne do 87 pne) - cesarz Wu rządził Chinami przez 57 lat. W tym czasie znacznie rozszerzył granice Chin poprzez szereg kampanii wojskowych. Ustanowił także silny rząd centralny i promował sztukę, w tym poezję i muzykę.

Cesarz Taizong (626 do 649 ne) - Cesarz Taizong pomógł swojemu ojcu w ustanowieniu dynastii Tang. Niegdyś cesarz Taizong wprowadził wiele zmian w gospodarce i rządzie, które pomogły wprowadzić Chiny w złoty wiek pokoju i dobrobytu. Jego panowanie było uważane za jedno z najlepszych w historii Chin i było badane przez przyszłych cesarzy.

Cesarzowa Wu Zetian (690 do 705 ne) - Cesarzowa Wu była jedyną kobietą, która rządziła Chinami i przyjęła tytuł cesarza. Awansowała urzędników na podstawie talentu, a nie więzi rodzinnych. Pomogła rozszerzyć imperium i zreformować obszary gospodarki i rządu, które spowodowały rozkwit Chin w przyszłości.

Kublai Khan (1260 do 1294 ne) - Kubilaj-chan był władcą Mongołów, którzy podbili Chiny. W 1271 założył dynastię Yuan i przyjął tytuł cesarza Chin. Kubilaj zbudował infrastrukturę Chin i ustanowił handel z krajami zewnętrznymi. Sprowadził do Chin różne kultury i narody.

Cesarz Hongwu (1368 do 1398 ne) - Cesarz Hongwu założył dynastię Ming w 1368 r., Kiedy wyparł Mongołów z Chin i zakończył dynastię Yuan. Założył potężną armię chińską i rozdał ziemię chłopom. Ustanowił także nowy kodeks praw.

Cesarz Kangxi (1661 do 1722 ne) - Cesarz Kangxi był najdłużej panującym cesarzem Chin, mając 61 lat. Jego panowanie było dla Chin okresem prosperity. Rozszerzył granice Chin i kazał skompilować słownik chińskich znaków, który później stał się znany jakoSłownik Kangxi.

Ciekawostki o cesarzach Chin
  • Było ponad 500 cesarzy Chin.
  • Słowa cesarza uważano za święte i należało natychmiast ich słuchać.
  • Cesarz rządził na mocy „mandatu nieba”. Jeśli cesarz nie wykonał dobrej roboty, mandat mógł zostać odebrany.
  • Cesarz mógł mieć kilka żon, ale tylko jedna była nazywana cesarzową.