Pomoc w nauce matematyki dla dzieci

Przedmioty matematyczne dla dzieci

Mnożenie
Wprowadzenie do mnożenia
Długie mnożenie
Porady i wskazówki dotyczące mnożenia
Pierwiastek kwadratowy i kwadratowy

Podział
Wprowadzenie do Division
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Porady i wskazówki dotyczące dywizjiUłamki
Wprowadzenie do ułamków
Równoważne ułamki
Upraszczanie i redukowanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie i dzielenie ułamków

Ułamki dziesiętne
Miejsca dziesiętne Wartość miejsca
Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych

Różne
Podstawowe prawa matematyki
Nierówności
Zaokrąglanie liczb
Znaczące cyfry i liczby
Liczby pierwsze
Cyfry rzymskie
Liczby binarne
Statystyka
Średnia, mediana, tryb i zakres
Wykresy graficzne

Algebra
Potęgi
Równania liniowe - wprowadzenie
Równania liniowe - formy nachylenia
Kolejność operacji
Wskaźniki
Stosunki, ułamki i procenty
Rozwiązywanie równań algebry z dodawaniem i odejmowaniem
Rozwiązywanie równań algebry z mnożeniem i dzieleniem

Geometria
okrąg
Wielokąty
Czworokąty
Trójkąty
Twierdzenie Pitagorasa
Obwód
Nachylenie
Powierzchnia
Objętość pudełka lub kostki
Objętość i powierzchnia kuli
Objętość i powierzchnia walca
Objętość i powierzchnia stożka

Money Math
Liczyć pieniądze
Dokonywanie zmian
Podstawowa matematyka dotycząca pieniędzy
Problemy słów o pieniądzu: dodawanie i odejmowanie
Problemy słów o pieniądzu: mnożenie i dodawanie
Problemy słowne o pieniądzach: odsetki i procent


Ćwicz problemy

Dodanie
Pytania praktyczne dotyczące dodawania jednej cyfry
Pytania praktyczne dotyczące dodawania dwucyfrowych liczb
Pytania praktyczne dotyczące dodawania trzech cyfr
Dodatek Math Game

Odejmowanie
Pytania praktyczne dotyczące odejmowania jednej cyfry
Pytania praktyczne dotyczące odejmowania trzech cyfr
Gra matematyczna odejmowania

Mnożenie
Jednocyfrowe pytania praktyczne dotyczące mnożenia
Pytania praktyczne dotyczące mnożenia trzech cyfr
Mnożenie Tabliczki mnożenia

Podział
Pytania praktyczne dotyczące podziału na jedną cyfrę
Pytania praktyczne dotyczące podziału na dwie cyfry
Division Math Game

Problemy słowne
Problemy z jednym i dwoma słowami cyfrowymi
Słowniczki i terminy matematyczne
Glosariusz algebry
Słownik kątów
Słownik rycin i kształtów
Glosariusz ułamków
Słownik wykresów i linii
Glosariusz pomiarów
Słownik operacji matematycznych
Prawdopodobieństwo i słownik statystyk
Glosariusz rodzajów liczb
Słowniczek jednostek miar

Gry matematyczne dla dzieci

Zobacz wszystkie gry matematyczne
Gra Kids Math Challenge umożliwia uczniom dostosowanie gry do ich poziomu nauczania. Może być używany do ćwiczenia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Grę można skonfigurować tylko dla jednego z tych przedmiotów matematycznych lub dla wszystkich czterech.
Gra Kids Times Table pozwala uczniom ćwiczyć jeden mnożnik na raz lub 1-12 na raz.
Szybka matematyka dla dzieci pomaga rozwijać szybkość z podstawowych przedmiotów matematycznych.


Strona